Όροι Πώλησης & Πολιτική επιστροφών

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Στην παρούσα σελίδα καθορίζονται οι όροι πώλησης των Aγαθών από την Atmoway σε σας.

1. Σύμβαση και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασάα παραγγελίας

1.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα σύμβαση: Οι παρόντες Όροι Πώλησης («Όροι Πώλησης») αποτελούν μία συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, τον πελάτη (εφεξής καλούμενο ως «εσείς», «εσάς» ή «δικός/ή/ό/ά σας») και τη Atmoway (εφεξής καλουμένη ως «Atmoway», «εμείς» «εμάς» ή «δικός/ή/ό/ά μας»). 

1.2. Οι παρόντες Όροι Πώλησης εφαρμόζονται: Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στην Atmoway  συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Πώλησης και την Πολιτική Επιστροφών της Atmoway 

1.3. Η προσφορά σας: Το κλικ σας στο κουμπί « Aγόρασε το» συνιστά μία προσφορά να αγοράσετε τα προϊόντα που πωλούνται Atmoway . Με το κλικ σας στο κουμπί «Αγόρασε το», αντιλαμβάνεστε ρητά ότι, αν αποδεχτούμε την παραγγελία σας, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να πληρώσετε για τα Αγαθά.

1.4. Αντίγραφο των παρόντων Όρων Πώλησης: Διατηρούμε ένα αντίγραφο της μεταξύ μας σύμβασης (τους παρόντες Όρους Πώλησης) – και σας συνιστούμε να εκτυπώνετε για το αρχείο σας τους παρόντες Όρους Πώλησης.

1.5. Τα εκ του νόμου δικαιώματά σας: Ως καταναλωτής, τίποτα σε αυτούς τους Όρους Πώλησης δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματά σας αναφορικά με ελαττωματικά ή με εσφαλμένη περιγραφή αγαθά ή την δυνατότητά σας να ακυρώσετε τη σύμβαση.

1.6. Ενημερώσεις των παρόντων Όρων Πώλησης: Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Πώλησης οποτεδήποτε (τους οποίους θα δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο). Τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Πώλησης που γίνονται μετά την υποβολή της παραγγελίας σας δεν θα ισχύουν για εσάς σε σχέση με αυτή την παραγγελία.

2. Τιμολόγηση και αγορά

2.1. Τιμολόγηση και ποιον πληρώνετε: Η Atmoway  θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται την πληρωμή σας για την παραγγελία σας. Όλες οι τιμές (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) για τα Αγαθά στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν τον νομίμως ισχύοντα Φ.Π.Α. Οι τιμές εμφανίζονται σε εσάς πριν την αγορά σας και κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Οι τιμές μας ενδέχεται να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάζουν την παραγγελία σας εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται παρακάτω στις παραγράφους 2.4 και 2.5. 

2.2. Έξοδα αποστολής: Οι τιμές των Αγαθών ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή μη τα έξοδα αποστολής. Οποιεσδήποτε τέτοιες χρεώσεις θα δηλώνονται στην ενότητα «Ψιλά Γράμματα» της προσφοράς. Εάν δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής στην τιμή αγοράς, θα εμφανίζονται ξεχωριστά και θα προστίθενται στο συνολικό οφειλόμενο ποσό, πριν την ολοκλήρωση της παραγγελία σας.

2.3. Τοποθέτηση της παραγγελίας σας: Αφού τοποθετήσετε την παραγγελία σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αγόρασε το» και συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Πώλησης, η σύμβαση συνάπτεται όταν θα λάβετε ένα email που θα επιβεβαιώνει την λήψη και τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την προσφορά σας και να μη συνάψουμε μία σύμβαση μαζί σας. Εάν αποδεχθούμε την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα άλλο email που θα επιβεβαιώνει την αποστολή των Αγαθών. Σημειώστε ότι αν πιστεύουμε εύλογα ότι η παραγγελία σας είναι δόλια ή άλλως έχετε παραβιάσει την ισχύουσα νομοθεσία κατά την παραγγελία, ακόμα και αν έχουμε αποδεχθεί την παραγγελία σας, διατηρούμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε.

2.4. Σφάλματα και παραλείψεις: Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα ή παράλειψη σχετικά με την τιμολόγηση ή την περιγραφή των Αγαθών που πωλούμε. Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή παραλείψεις, το συντομότερο δυνατό αφότου μας γνωστοποιηθεί ή το μάθουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, να τροποποιούμε, να αντικαθιστούμε, να αναστέλλουμε ή να αφαιρούμε χωρίς προειδοποίηση οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με τα προς πώληση Αγαθά (συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των Αγαθών).

2.5. Σφάλματα και παραλείψεις μετά την αγορά: Στις περιπτώσεις που έχουμε υποπέσει σε σφάλμα ή παράλειψη και έχετε ήδη αγοράσει τα Αγαθά:

(α) Εάν η πραγματική τιμή των Αγαθών είναι μικρότερη από την τιμή που αναφέρεται κατά το χρόνο που έχετε αγοράσει τα Αγαθά, θα σας χρεώσουμε τη χαμηλότερη τιμή, ή

(β) Εάν η τιμή των Αγαθών είναι υψηλότερη από την τιμή που αναφέρεται, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας δώσουμε την επιλογή να καταβάλετε την ορθή (υψηλότερη) τιμή ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.

3. Παράδοση των αγαθών

3.1. Αλλάζοντας την παραγγελία σας: Από τη στιγμή που θα τοποθετήσετε την παραγγελία σας, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας των Αγαθών που παραγγέλθηκαν ή της διεύθυνσης παράδοσης. Ο εν λόγω Όρος δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματά σας ακύρωσης ή οποιαδήποτε τυχόν δικαιώματά σας επιστροφής για την συγκεκριμένη αγορά.

3.2. Αποστολή: Οι επιλογές αποστολής της Atmoway θα ποικίλουν ανάλογα με την προσφορά. Η αποστολή της αγορά σας δεν είναι εφικτή έξω από την Ελλάδα.

3.3. Εκτιμήσεις παράδοσης: Οι εκτιμήσεις παράδοσης αναφέρονται στα Ψιλά Γράμματα της προσφοράς. Θα κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για να τηρήσουμε την ημερομηνία που δίνεται για παράδοση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, οι εκτιμήσεις παράδοσης συνιστούν μόνο εκτιμήσεις, δεν είναι εγγυημένοι χρόνοι παράδοσης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιοι.

3.4. Κυριότητα: Ο τίτλος κυριότητας στα Αγαθά θα μεταβιβάζεται σε σας (δηλαδή τα Αγαθά θα ανήκουν στην προσωπική σας περιουσία) όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής που μας παρέχετε.

4. Ακύρωση

4.1. Τα δικαιώματά σας ακύρωσης: Τίποτα στους παρόντες Όρους Πώλησης δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματά σας να ακυρώνετε τις παραγγελίες σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας λήψης των Αγαθών από εσάς ή τρίτο πρόσωπο που υποδείξατε. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει πολλαπλά Αγαθά σε μια παραγγελία, ή η παράδοση των Αγαθών σας αποτελείται από πολλά τεμάχια, η περίοδος ακύρωσης δεν αρχίζει μέχρι να λάβετε και το τελευταίο είδος ή τεμάχιο.

4.2. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

(α) Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το τυποποιημένο μας έντυπο υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμο σε σας μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης,

(β) Επικοινωνώντας Στο : info@atmoway.gr

(γ) Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναφέρεται στον Όρο 1.1

4.3. Οφείλετε να λαμβάνετε εύλογη μέριμνα για να διασφαλίζετε ότι τα Αγαθά είναι σωστά συσκευασμένα, ώστε να μην υποστούν καμία ζημιά κατά τη μεταφορά. Θα επιβαρύνεστε με το κόστος της επιστροφής των Αγαθών σε εμας. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την παράδοση με συστημένη ταχυδρομική υπηρεσία όταν επιστρέφετε τα Αγαθά.

4.4. Τα παρακάτω Αγαθά εξαιρούνται από το εν λόγω νόμιμο δικαίωμα ακύρωσης:

(α) Αναλώσιμα Αγαθά όπως τρόφιμα ή φυτά,

(β) Ηχογραφήσεις/βιντεοσκοπήσεις, DVD ή λογισμικό που έχετε βγάλει από τη σφραγισμένη συσκευασία στην οποία σας είχε παραδοθεί,

(γ) Αγαθά που δημιουργούνται σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές,

(δ) Εφημερίδες ή περιοδικά,

(ε) Λαχεία ή τυχερά παιχνίδια και

(στ) οποιαδήποτε άλλα Αγαθά τα οποία, εκ της φύσεώς τους, δεν μπορούν να επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα μπορούσαν να υποστούν ζημιές από τη μεταφορά.

4.5. Επιστροφή των Αγαθών: Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν ασκήσετε το δικαίωμά σας για την ακύρωση της παραγγελίας σας, πρέπει να επιστρέψετε τα Αγαθά σε εμάς μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ακύρωση.

4.6. Δικαίωμα ακύρωσης: Ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρώσουμε μία παραγγελία πριν τα Αγαθά παραδοθούν λόγω κάποιου συμβάντος εκτός του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων της βλάβης του εξοπλισμού ή δυσκολιών στη μεταφορά. Θα σας ειδοποιήσουμε εγκαίρως, σε περίπτωση που συμβεί αυτό.

5. Επιστροφές αγαθών και χρημάτων

5.1. Η Πολιτική επιστροφών μας: Κάθε αντικείμενο που πωλεί η Atmoway υποστηρίζεται από την Πολιτική Επιστροφών μας. Πέρα από το δικαίωμά σας να επιστρέψετε τα Αγαθά εντός 14 ημερών από την ημέρα που εσείς ή ένας τρίτος που ορίζεται από εσάς, λαμβάνετε τα Αγαθά, διατηρείτε επίσης όλα τα εφαρμοστέα εκ του νόμου δικαιώματα επιστροφής νέων ή ανακατασκευασμένων Αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων, όπου τα Αγαθά που προμηθευτήκατε είναι λανθασμένα ή ελαττωματικά.

5.2. Κυριότητα επί των επιστρεφόμενων Αγαθών: Η Atmoway αποκτά νόμιμη κυριότητα επί των επιστρεφόμενων Αγαθών μόνο αφότου τα Αγαθά φτάσουν στο τμήμα επιστροφών μας. Η Atmoway διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει το επιστρεφόμενο ποσό χωρίς να απαιτήσει την επιστροφή. Σε αυτήν την περίπτωση, η Atmoway δεν αποκτά την κυριότητα επί των επιστρεφόμενων Αγαθών.

5.3. Προβλήματα με τα Αγαθά που επιστρέψατε: Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή ποσού αγοράς και να ζητήσουμε από εσάς τα έξοδα αποστολής της επιστροφής σας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα Αγαθά έχουν υποστεί ζημιές μετά την παράδοσή τους σε εσάς, ότι έχουν χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο ή με τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες ή για σκοπούς άλλους από την επιθεώρησή τους ή σε περίπτωση που το πρόβλημα οφείλεται σε φυσιολογική φθορά. Ο παρόν Όρος 7.3 δεν περιορίζει ή επηρεάζει το δικαίωμά σας να ακυρώσετε το συμβόλαιό σας και να επιστρέψετε τα αγαθά δυνάμει του Όρου 4, ή τα δικαιώματά σας σε περίπτωση που τα αγαθά που παρέχονται σε εσάς είναι λανθασμένα ή ελαττωματικά.


6. Πληροφορίες αγαθών7. Ευθύνη8. Γενικές διατάξειςΥποστήριξη Πελατών
Πληροφορίες επικοινωνίας
Επικοινωνήστε μαζί μας: info@atmoway.gr